En pappatreners memoarer

Martins fotballkarriere skulle gi far og sønn mange opplevelser på reisen – her på Citys akademi

Undertegnede er gründer i SkillRace som tilbyr en digital plattform for trener- og spillerutvikling. Jeg er også pappa til vår lokale fotballspiller Martin Samuelsen som har vært med på mye i sin «fargerike» fotballkarriere. I denne artikkelen deler jeg min treningsfilosofi for unge spillere og personlige erfaringer som en «over middels ivrig pappatrener» på Martins fotballreise fra han var 6 til 12 år.

Jeg ønsker innledningsvis å spesifisere at selv om hovedpersonen i denne fortellingen naturlig nok er Martin, så har jeg på hele ferden alltid forsøkt å legge til rette for og delt gleden med ALLE spillere som ønsker å få ut sitt potensial i fotballen. Det er også min hovedinspirasjon bak arbeidet med SkillRace.

Starten på en felles far/sønn fotballreise

Martin og jeg startet vår felles fotballreise da jeg begynte å trene 6-7 årslaget hans i Djerv 1919. Sesongen før spilte han i samme årsklasse, sammen med sin 2 år eldre bror Harald og hans klassekamerater. Daværende daglig leder i Djerv 1919 Rune Ulriksen fikk kjennskap til min bakgrunn innen IT og ledelse. Da var plutselig veien kort fra foreldretrenerrollen til styreleder og forepørsel om å ta ansvar for oppgradering av klubbens hjemmeside. Det ene førte til det andre, og i løpet av et par år skulle det vise seg at hjemmesideprosjektet plutselig hadde «spredd seg» til over 50 klubber (svært mange lokale), i vårt selskap som etter noen år skulle bli landsledende med over 700 klubber på kundelisten. Min aktivitet gikk imidlertid etter hvert over til prosjektet som i dag er kjent som SkillRace. Prosjektet ble satt i gang gjennom et samarbeid med Toppfotballsenteret, som på mange måter er fotballens «Olympiatoppen». Uansett, som trener, styreleder og med eierskap til klubbens og digitale plattform, var jeg i posisjon til å påvirke og bidra til mye av det som skulle bli Martins utviklingsarenaer. Dette utgangspunktet skulle vise seg å bli avgjørende for både Martin og min egen profesjonelle karriere.

Som person har jeg alltid vært opptatt av læring og utvikling. Det motiverer og inspirerer meg å se mennesker som jobber hardt for å utløse sitt potensial. Når jeg bestemmer meg for å bruke tid på noe, så går jeg inn med 100%. I Martin så jeg tidlig et enormt vinnerinstinkt og en drive etter å få ting til, i alt han foretok seg. I kombinasjon med et stort motorisk talent, ble det lett å la seg inspirere, men også etter hvert vanskelig å finne store nok utfordringer. Jeg er fremdeles overbevist om at vi rent fotballmessig gjorde veldig mye riktig i hans tidlige karriere. Tiltak som også er overførbare til dagens unge fotballspillere. Så kan man alltids reflektere over de praktiske valgene og hvordan man håndterte de ulike rollene. Her finnes det ingen fasit, men man må som foreldre med stor involvering i sine barns aktiviteter fortløpende vurdere de positive og negative effektene på kort og lang sikt. Allerede i 8-årsalderen var Martin såpass unik og eksponert at jeg forsøkte å få råd om hvordan jeg best skulle håndtere situasjonen. Med få eller ingen referanser var ikke dette helt enkelt.

Trenerfilosofi og Martins tidlige fotballår

Det er min hellige overbevisning at, om ikke alle, så har opp mot 80-90% av alle fotballspillende 6-åringer en reell mulighet til å kunne spille fotball på toppnivå her i Norge. Jeg har reflektert over hva jeg ville gjort annerledes om jeg skulle gå i gang som foreldretrener på nytt. Her er noe av det jeg konkluderte med i forhold til det rent fotballmessige:

 • Jeg ville funnet ut hver enkelt spillers spisskompetanse – noen er sterke, noen er raske, noen er gode til å takle, skyte, drible, heade, osv.
 • Så ville jeg sørget for at de både på trening og i egentrening dyrket akkurat denne ene fokusferdigheten slik at det ble blant de «beste» på laget i akkurat dette
 • Jeg ville fulgt hver enkelt opp med hyppig feedback og ros for å skape mest mulig inspirasjon etter hvert som fremgangen kom til syne

På denne måten skaper man «vinnere» i hele laget, og motivasjonen knyttet til mestring og den positive feedbacken fra omgivelsene skaper generell treningsglede og man erfarer hvordan bevisst trening fører til resultater allerede i ung alder. Viktigst av alt – de unge spillerne tar i større grad eierskap til sin egen utvikling. Jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om noen aktuelle temaer som dere når via QR-koden her.

For Martins del ble tekniske ferdigheter første fokusområde. Da Martin var 7 år ble han tilfeldigvis med på en lokal Coerver-fotballskole i Vardhallen. Jeg ble da så fascinert over den systematiske tilnærmingen til finter og vendinger, at jeg kjøpte DVDen og kopierte over 20-30 av klippene til min mobil, samtidig som jeg laget en oversikt over ferdighetene i et regneark. Jeg utviklet da en teori og metodikk som gikk ut på at ferdighetene måtte læres steg-for-steg frem til man mestret dem med stabil suksess i kamp. Denne treningsmetodikken ble sentral i Martins tidlige treningsarbeid og skulle etter hvert vise seg å bli en døråpner til ulike utviklingsarenaer og spennende opplevelser. Martins talent, dedikasjon og tilgang til en konkret treningsmetodikk førte til at han raskt ble lagt merke til på fotballbanen. Allerede da han var 8 år fikk han mulighet til å trene på Manchester Uniteds akademi. Flere invitasjoner og opplevelser skulle komme. Les mer om vår treningsmetodikk i eget avsnitt under.

Treningsmengde MÅ gå hånd-i-hånd med motivasjon og inspirasjon.

Det viktigste i tidlig alder, er at man får kjenne på fremgang og da vil treningsmengden være av betydning. Uansett alder, så er det selve fotballkampen som skaper mest inspirasjon. Vi adresserte dette ved å etablere et hospiteringslag i årsklassen over, der de ivrigste spillerne deltok. Martin fikk også være med på et lag med de som var 2 år eldre, kyndig ledet av Alf Magne Melkevik og Georg Undheim. Med eget hospiteringslag og mulighet for å hospitere på eldre lag, ble det både mange og utfordrende kamper på rekke og rad.

Treningsmetodikken

Det er ikke enkelt å gå direkte fra YouTube til å lykkes med en finte på trening eller kamp. Da vil man garantert mislykkes. Tilbakemeldingene fra trenere og medspillere er alt annet enn motiverende og spilleren reverserer tilbake sitt «trygge og velprøvde» ferdighetsregister.

Teorien bak vår treningsmetodikk gikk ut på å trene på ferdigheten steg-for-steg, fra egentrening, via løkke, trening og til slutt i kamp. Vi laget et scoring-system fra 1-10 der laveste score 1 betydde at man kjente til ferdigheten, mens høyeste score 10 betydde at man lykkes over 80% i kamp. Stegene gikk fra rolig tempo, raskt tempo, passivt press, aktivt press, løkka, trening og kamp.

Man gikk ikke til neste steg før man mestret steget før. Uansett nivå, så gikk Martin gjennom hver enkelt ferdighet med begge bein i en daglig 30 minutters rutine i ballbingen. I tillegg til at han lærte spesifikke finter og vendinger som kunne anvendes som del av kamprepertoaret, fikk en her også innlært generelle motoriske ferdigheter. Det ga inspirasjon når vi oppdaterte regnearket med siste fremgang, og allerede etter 1-2 år var Martin på nivå 10 i alle ferdighetene med begge bein. Vi la også til nye finter underveis.

Spesielt steget som involverte løkkefotball/småspill, skulle vise seg å være sentralt. Her kunne Martin øve seg i kamplike situasjoner, uten at noen gikk inn og regulerte eller vurderte. Problemet var at uorganiset løkkefotball allerede på den tiden dessverre var en «utdøende» eller i beste fall sporadisk aktivitet. Litt fotballspill ble det i friminuttene, men det var ikke nok. For å gi våre spillere rikere tilgang på løkkefotball, tok jeg initiativ til prosjektet «Løkkefotball i Djervhallen». Denne organiserte (men likevel uformelle) løkkefotballen samlet over 100 spillere hver lørdag. Spillere fra alle regionens klubber kunne komme og more seg. Martin tok med seg «pensum» i form av et utvalg av finter og vendinger som befant seg i denne øvingsfasen. Da kunne vi typisk si før kampen at Zidane-finten og zlatan-out nå var mestret på trening og at Martin derfor skulle forsøke å komme opp i situasjoner der han fikk øvd seg på akkurat disse fintene.

Denne ferdighetsbaserte tilnærmingen var også fin å ha med seg inn mot kampene. Riktignok ble det scoret mange mål, men fokuset var alltid å prøve seg på de ferdighetene som var «modnet» til å tas med inn på kamparenaen som neste øvingssteg.

Når vi lærte inn nye ferdigheter, forsøkte vi alltid å dele opp komplekse utførelser i mindre trinn, slik at man kunne registrere mestring underveis. Om man ensidig fokuserer på den endelige perfekte utførelsen, så kommer frustrasjonen fort for en som hele tiden ivrer etter fremgang. For å eksemplifisere denne metodikken, presenterte jeg en sommer en felles utfordring der vi skulle øve oss på å vippe ballen opp fra fot til å ligge død på pannen. En fullstendig unyttig ferdighet i kamp, men utfordrende å få til og godt som eksempel på hvor effektivt det er å dele kompliserte ferdigheter opp i mindre og mer håndterbare delferdigheter. Vi øvet derfor først på å vippe ballen opp i hendene i pannehøyde. Deretter la vi ballen på pannen for å øve på å balansere den etter at den legger seg til ro. Så kastet vi ballen mot pannen med større og større avstand for å legge den til ro. Før vi til slutt utførte hele bevegelsen fra fot til panne. Det ble en morsom far/sønn konkurranse og etter et par uker mestret vi begge øvelsen.

Denne treningsmetodikken har jeg forsøkt å videreføre inn i dagens SkillRace-verktøy, som har rike muligheter for filming av utførelse og ikke minst koble egne og beste-praksis klipp til utviklingsmål som man kan ta inn i sin utviklingsplan eller som referanser og eksempler i vår meldingssentral.

Som en kuriositet må det nevnes at noen ganger kommer viktige ferdigheter ut av tilfeldigheter og ikke metoder. Slik var det med Martins venstrefot. Da han var 8 år fikk han en «kakk» i høyre ankel og måtte bruke venstrefoten stort sett hele høsten. Dette førte til at han ble en komplett tofotet spiller. Jeg tror faktisk han scoret flere mål med venstrefoten enn høyrefoten videre i karrieren!

De mange utviklingsarenaene

I de første fotballårene (5-8 år) var arenaene klubb, løkka og egentrening i ballbingen. Etter hvert åpnet det seg nye utviklingsarenaer slik at summen av treningsarenaer i perioden 9-12 år ble som følger:

 • Egentrening i ballbingen ca 30 minutter per dag
 • Individuell trening på dagtid 1-2 dager per uke med FKHs spillerutvikler Per Øyvind Mortveit, som ble mulig gjennom en avtale med skolen
 • Lagtreninger med sitt «2 år opp» Djerv 1919 lag
 • Løkkefotball i Djervhallen hver lørdag
 • Djerv 1919 SPU – et spillerutviklingstiltak for alle klubbens spillere, der man kunne møte opp etter skoletid og få mat + trening av skolerte trenere 2-3 dager per uke
 • Sone, krets og etter hvert regionslag – Martin spilte på Rogaland G14 som 12-åring og ble med Team Rogaland (14-16 år) samme året
 • FKH-Team med morgentreninger 2-3 dager per uke, samt helgesamlinger
 • Bredde- og eliteturneringer
 • Sporadiske besøk til europeiske toppklubbakademier

 

Kretslagsdebut Rogaland G14 (Martin 12 år skulle bli toppscorer på dette laget…

Trikseshow på Sørlandscup skulle føre til kjendistreff

I sum ble det ofte rundt 20 timer med kamp og trening per uke allerede fra 9-årsalderen. Utfordringen var å redusere mengden, for Martin var både inspirert og pliktoppfyllende. Jeg husker for eksempel en morgen der han ikke var blitt plukket opp til vanlig tid 0545 til FKH Teams morgentrening som startet klokkken 0600. Da var han tårevåt og innbitt bestemt på å sykle fra Bleikmyr til Haugarhallen på Sakkestad for få med seg treningen, og vi måtte bruke alle våre overtalelsevner og myndighet for å få ham til å legge seg igjen.

Utenlandsturene

Martin ved Liverpool FC Academy.

Agenter og store klubber ute i Europa fikk fort snusen i unggutten fra Haugesund, som regel ved at fotballfolk tipset speidere og agenter. Da Martin var 10 år var Liverpool i byen på forsommeren og arrangerte en ukes fotballskole. Martin utmerket seg blant langt eldre spillere og på sensommeren tikket det inn en invitasjon til Liverpools akademi. Dette skulle bli starten på en 2-års periode der Martin fikk en «carte blanche» til å komme og trene med klubben som dekket reise og opphold. På dette tidspunktet var det vanskelig å finne referanser blant jevnaldrende hjemme og turene ble derfor både spennende og utfordrende. Etter hvert ble imidlertid disse jevnlige turene vanskelig å koordinere med hjemlige aktiviteter, og det ble mer «ork» enn nytte og glede. For å unngå eksponering, jantelov og ytre press ble vi også enige om at dette var noe kun den nærmeste familien burde vite noe om. Jeg tror ikke det er mange 10-åringer som hadde klart å holde tett om slike opplevelser. I ettertid tenker jeg at det ikke var sunt med et slikt «hemmelighetskremmeri» for en så ung gutt heller. Det minste av to onder er fremdeles et onde… Martin fikk også etter hvert prøve seg hos både Chelsea og Real Madrid. Der sistnevnte etter et 2-ukers opphold i Madrid var umiddelbart interessert i å «kjøpe ham» i en alder av 12 år… Martin fikk bli med Real Madrids 12-årslag på en ukes turnering i romjulen, der han blant annet fikk måle krefter med en ung og da ukjent Marcus Rashford mot Manchester United.

Disse utenlandsturene viste seg å være et «tveegget sverd». Sett i ettertid vil jeg, vel og merke på generell basis, ikke anbefale andre til å la seg friste av slike muligheter når spilleren er så ung. Til tross for at det ga oss mange fantastiske minner og opplevelser sammen, så la det også et unødig press på Martin i en grad som ikke var åpenbar for oss som foreldre da.

Epilog

I løpet av Martins tidlige fotballår ble det store overlappinger mellom far og sønns engasjement. Det finnes ingen fasit for hvordan dette skal fungere. Det viktigste i en slik relasjon, er at barnet til enhver tid «eier» sine ambisjoner, sitt engasjement og selv styrer takten. Samtidig er det en naturlig konsekvens at jo mer tid, krefter og oppmerksomhet far eller mor vier et slikt «prosjekt», dess mer svinger du med opp- og nedturene. Som far er nok dette den største utfordringen jeg har følt på underveis.

Til dere som er så heldige å leve ut fotballdrømmen i SK Vard, så benyttes her SkillRace-plattformen i klubbens trener- og spillerutvikling. Grunntanken med dette verktøyet, er at spilleren skal få best mulig anledning til å ta et aktivt eierskap til egen utvikling. Herunder stimulere nysgjerrigheten, dyrke kunnskap og ambisjoner med gode muligheter for å trene bevisst fra dag til dag frem mot de små og store prestasjonene. Dere vil her kunne gjenkjenne ulike instrumenter som gjenspeiler metodikken som ble benyttet gjennom Martins første fotballår.

Martins dedikerte innsats skulle føre til mange minnerike fotballopplevelser

Jeg håper denne artikkelen kan bidra til å skape inspirasjon for både trenere og unge fotballspillere! Klikk eller sjekk ut QR-koden her for å se videoklipp av en ung Martin utfolde seg i kamp.

Lykke til inn mot ny sesong!

Hovedbilde

← Vards stolthet – jentene som utfordrer grenser og skaper magiske øyeblikk

Hovedbilde

Samson og Thor Olaf – «Wiig»-ingene i Vard-forsvaret →

Annonse
Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Du kan eventuelt skru av dette i nettleseren din. Personvernerklæring